Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerimiz aşağıda sıralanmıştır.

Gizlilik Politikamız

İnternet sitemiz olan kurumedya.com’da gizliliğinize azami surette önem vermekteyiz. Gizliliğiniz ve koruma yöntemlerimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat düzenlemeleri uyarınca hazırladığımız KVKK Aydınlatma Metni kapsamında sağlanmaktadır. Gizliliğinizin nasıl sağlandığına ilişkin bilgi edinmek ve gizliliğinizi sağlamak adına bu Gizlilik ve Çerez Politikası metnini dikkatle okumanızı tavsiye etmekteyiz.

Kişisel verileriniz KVKK Aydınlatma Metninde yer alan veri işleme amaçlarımızla ve yasal/ hukuki sebeplerimizle sınırlı olmak üzere işlenmekte ve korunmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında özellikle özel hayatınızın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerinizin korunması adına gerekli tüm idari ve teknik alt yapı tedbirlerimiz alınmıştır.

Aldığımız bu tedbirler kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin hukuka ve mevzuata aykırı şekilde işlenmesini engelliyoruz.
  • Kişisel verilerinize yasadışı/ hukuka aykırı şekilde ulaşılmasını önlüyoruz.
  • Kişisel verilerinizi üst düzey güvenlik tedbirlerimiz kapsamında muhafaza ediyoruz.

İnternet sitemize üyelik kaydınız sırasında ve üyeliğiniz süresince devam eden veri işleme şartları kapsamında hangi kişisel verilerinizin işlendiğine, işleme şartlarımıza ve hukuki sebeplerimize KVKK Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması için aldığımız üst düzey güvenlik önlemlerine rağmen verilerinizin yasadışı ve hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi halinde tüm iletişim vasıtalarını kullanarak ilgili kişi sıfatıyla tarafınıza ve Kurul’a bilgi vereceğimizi bilgilerinize sunmaktayız.

Aydınlatma Metninde yer alan veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; kişisel verilerinizin imhası sürecinde talebiniz üzerine ya da re’ sen kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden en uygununu seçme ve uygulama hak ve yetkisinin firmamızda olduğunu bilgi edininiz.

Bununla birlikte veri işleme şartlarından herhangi biri ortadan kalkmadığında kişisel verilerinizin imha süreci başlamayacaktır.

Kişisel verileriniz; Aydınlatma Metninde yazıldığı şekilde meşru menfaatlerimiz, internet sitemizin alt yapısını geliştirme, hizmetin ifası için gerekli olması sebepleriyle yurtiçi ya da yurtdışındaki iş ve hizmet ortaklarımızla, hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız avukatlarımızla paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra kişisel verileriniz 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yasal yükümlülüklerimiz kapsamında talep halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti idari/ adli makamlarıyla da paylaşılmaktadır.

Aldığımız üst düzey güvenlik tedbirleri çerçevesinde ve sistem alt yapımız kapsamında kullanıcılarımızın hiçbir kişisel verisi diğer kullanıcılar tarafından görülmemekte ve erişim imkânı bulunmamaktadır. Kişisel verileriniz yalnızca ilgili kişi sıfatıyla sizin görüntülemenize ve değiştirmenize imkân tanınacak şekilde kayıt altında tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi değiştirmek istediğinizde okumakta olduğunuz Politikayı ve Aydınlatma Metnini onaylamanız hususu ise yasa gereğidir.

Sistem alt yapımızda 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddesinde nitelikli kişisel veri olarak tanımlanan; ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, dininiz, mezhebiniz veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetiniz ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz işlenmemektedir. Bu verilerin kaydedilebileceği herhangi bir kayıt ya da profil sayfası bulunmamaktadır.

Okumakta olduğunuz Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yazılı haklarınızı öğrenmek ve talepte bulunmak için veri sorumlusu sıfatıyla firmamıza ulaşabilirsiniz. Başvurunuz bize ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde talebiniz değerlendirilerek yanıt verilmektedir. Kişisel verilerinizin imhasına ilişin talebiniz kabul edildiği takdirde imha sürecine ilişkin kayıtlar mevzuat kapsamında en az 3 yıl süreyle muhafaza edilmektedir.

Çerez Politikamız

Kurumedya.Com internet sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek, sitem alt yapısını güçlendirmek ve potansiyel müşterilerin kullanım deneyimini ölçümlemek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezler Aydınlatma Metninde yer alan veri işleme koşullarımız ile hukuki sebeplerimiz kapsamında internet sitemizden en verimli şekilde faydalanmanızı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kurumedya.Com internet sitemizi kullandığınız süre boyunca Gizlilik ve Çerez Politikası ile Aydınlatma Metnini, metinlerde yer alan şartları okuduğunuz kabul edilecektir.

Bu Politikamız, çerezin ne demek olduğu, çerez çeşitleri, toplama yöntemimiz ve çerezleri nasıl kontrol edeceğiniz konularında bilgi içermektedir. Bu sebeple Çerez Politikasını dikkatle okumanızı tavsiye etmekteyiz.

Çerez Nedir?

Çerez, diğer adıyla “Cookie” internet sitemizi ziyaretiniz sırasında web tarayıcınız tarafından oluşturulan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, internet sitemizi kullanım geçmişinize ilişkin kayıtlar tutmaktadır. Çerezlerin aktif halde kullanımı sayesinde internet sitemizdeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızı kolayca yönetebilir, hızlı ve sağlıklı kullanıcı deneyimi yaşayabilirsiniz.

Dolayısıyla çerezler vasıtasıyla cihazınızdaki hiçbir kişisel veriye ulaşım imkânı olmadığından çerezler; cihazınızdaki kişisel verilerinizin güvenliği açısından güvenlik tehdidi oluşturmazlar.

İnternet sitemizde ve sistem alt yapımızda çerez kaydı tutulmamaktadır. Ayrıca çerezlerde herhangi bir kişisel veri depolaması olmadığından kullandığımız çerezler kişisel veri olarak sınıflandırılmamaktadır.

Çerez Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Çerezler türleri geçici ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici çerezler, internet sitemizi ziyaretinize başladığınız anda tarayıcınız tarafından oluşturulur ve siz internet sitemizden ayrılana kadar geçerliğini korur. Dolayısıyla internet sitemizden ayrıldığınız anda geçici çerezler tarayıcınız tarafından silinmektedir.

Kalıcı çerezler, internet sitemizi ziyaretinize başladığınız anda tarayıcınız tarafından oluşturulur ve süreleri doluncaya kadar geçerliklerini sürdürürler. Çerezlerin kontrolü sizde olduğundan, dilediğiniz zaman çerezlerin oturum sürelerini kısaltabilir ya da çerezleri silebilirsiniz.

Çerez Çeşitleri

Zorunlu Oturum Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemize üyelik kaydı oluşturduğunuzda, oturum süresince ve sonraki ziyaretlerinizde internet sitemizde doğrudan oturum açabilmenize imkan tanımak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler oturumunuzun hatırlanmasını, devamlılığını ve kimlik doğrulama işleminizi sağlamak amacıyla kullanılan zorunlu çerezlerdendir. Oturum çerezlerini sildiğiniz takdirde internet sitemize yapacağınız sonraki her ziyaretinizde güvenliğiniz için yeniden oturum açmanız gerekecektir.

Kişiselleştirilmiş Ayarlar ve İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizdeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın oturum süresince devamlılığını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezleri sildiğinizde internet sitemizdeki kişiselleştirilmiş ayarlarınız hatırlanmayacağından kişisel deneyim için ayarlarınızı yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

Performans ve Altyapı Çerezleri: Bu çerezler internet sitemizin altyapısını geliştirmek, kullanıcı deneyimlerini ölçümlemek ve internet sitemizin performansını yükseltmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler size daha iyi ve hızlı bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Reklam ve Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlere en uygun ürün ve hizmet tanıtımını yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Size en uygun hizmetimizi tanıtabilmemiz adına bu çerezleri kullandığımızdan bu çerezleri silmeniz durumunda uygun hizmet teklifimizi hizmetinize sunamayacağımızı bilmenizi isteriz.

Çerezlerin Toplanması ve Kontrolü

Çerezler kullanmakta olduğunuz cihazınızda bulunan ve sizin tercih ettiğiniz internet tarayıcısı üzerinden toplanmaktadır. Bu çerezler size özel olup kaydettiğiniz ayarlarınızı kontrol edebilmeniz ve yönetebilmeniz için cihazınızda depolanmaktadır.

Çerezleri internet tarayıcınız üzerinden kontrol edebilir, silebilir ya da değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla çerezlerin bizzat sizin tarafınızdan kontrol edilebilir metin dosyaları olduğunu, çerezleri mobil ya da PC tabanlı cihazlarınız üzerinden dilediğiniz şekilde yönetebileceğinizi bilgi edininiz.

Son Hükümler

Okumakta olduğunuz Gizlilik ve Çerez Politikası hükümleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat düzenlemeleri kapsamında hazırlanarak http://kurumedya.com/gizlilik-ve-cerez-politikasi URL adresinde yayınlanmıştır. Bu Politika metni Aydınlatma Metninin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Politikalarımız mevzuatın değişmesi ya da ihtiyaç halinde güncellenebilecek olup bu durumda güncel Politikalarımıza bu maddede yazılı URL adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Politikalarımız ile mevzuat arasında mübayenet doğması halinde yasal mevzuat hükümleri geçerli kabul edilecektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası yayınlandığı tarihte yürürlük kazanmıştır.

Bu Politika metni 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu koruması kapsamında bir eserdir ve tüm yasal hakları KURUMEDYA.COM’A aittir.

5846 sayılı kanunun 71. Maddesi kapsamında bu eserin değiştirilmesi, kullanılması, umuma iletilmesi, yayınlanması suçtur ve cezası 1 yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

KuruMedya.com uses cookies to provide better service to you. By using KuruMedya.com, you agree to our use of cookies.
More informaiton Privacy and Cookie Policy you can review our text.